Stanovisko hlavného odborníka MZSR pre medicínu drogových závislostí k otázke dekriminalizácie drog

Okruhlica, Ľ.