Kvantifikácia abstinenčného syndrómu pri alkoholovej závislosti

Novotný, V. – Kolibáš, E.

Abstinenčný syndróm je jedným z najspoľahlivejších prejavov závislosti od psychoaktívnych látok. Identifikovanie abstinenčného syndrómu je dôležité v diagnostike závislosti a tiež pri rozhodovaní o liečbe. Cieľom práce je porovnanie štruktúry autormi vytvorenej kvantifikačnej škály s ďalšími škálami hodnotiacimi alkoholický abstinenčný syndróm. Autori poukazujú na rozdiely v počte a štruktúre položiek (symptómov) v porovnaných škálach.

Kľúčové slová: alkoholický abstinenčný syndróm – symptomatika – stupnice