Alkoholická halucinóza

Fiziková, I. – Drímalová, M.

Akútna alkoholická halucinóza predstavuje psychotickú komplikáciu alkoholovej závislosti. Klinický obraz tejto poruchy sa často podobá klinickému obrazu pri paranoidnej schizofrénii, ale i iným organickým duševným poruchám. Prognóza je obvykle dobrá, hoci existuje aj riziko recidív. V 10-20 % prípadov môže akútna alkoholická halucinóza prejsť do chronickej formy. Presná patogenéza je stále predmetom bádania. Ilustratívna kazuistika predstavuje prípad 35-ročnej ženy, hospitalizovanej na psychiatrickom oddelení pre uvedenú poruchu.

Kľúčové slová: alkoholická halucinóza – neuropsychiatria alkoholickej halucinózy – diagnostika