Adiktológia v prácach docenta Medvedeckého

Kolibáš, E. – Novotný, V.