ODBORNÉ PODUJATIA – Archív


ODBORNÉ PODUJATIA – Aktuálne

Vážené kolegyne a kolegovia,

s ľútosťou musím oznámiť, že prevádzkovateľ Bardejovských kúpeľov sa ako zariadenie verejného stravovania po vydaní opatrení ÚVZSR rozhodol odstúpiť od realizácie všetkých kongresov v tomto roku. AT konferencia sa preto žiaľ neuskutoční v plánovanom termíne. Predbežný nový termín konferencie je jar 2021. Ďakujeme za pochopenie, ďalšie informácie poskytneme akonáhle to bude možné.

S prianím všetkého dobrého, za organizačný a programový výbor MUDr. Miroslav Grohol (18.09.2020)

 

14. slovenská a 59. česko-slovenská AT konferencia

DÁTUM KONANIA: 
MIESTO KONANIA: Bardejovské Kúpele, hotel Alexander
HLAVNÁ TÉMA: Závislosti 2020
ORGANIZÁTORI:
Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
Kongresivé oddelenie Slovenskej lekárskej spoločnosti
DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
DD.MM.RRRR – spustenie online nahrávania abstraktov
DD.MM.RRRR – konečný termín pre nahlásenie aktívnej účasti a nahratia abstraktov
DD.MM.RRRR – konečný termín pre nahlásenie pasívnej účasti a zaplatenie zľavneného registračného poplatku prevodom
REGISTRÁCIA: Online vyplnením registračného formulára: LINK
Registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku (kvôli poplatkom pri prevodoch môžu účastníci zo zahraničia hradiť nižší poplatok priamo na mieste v hotovosti).
REGISTRAČNÝ POPLATOK:

do DD.MM.RRRR (vrátane)

po DD.MM.RRRR a na mieste

členovia sekcie DZ SPsS a študenti

40 €

60 €

nečlenovia sekcie DZ SPsS

60 €

80 €

Aktívny účastník ako prvý autor (nefiremnej) prednášky / posteru: 50% redukcia z registračného poplatku.
Bankové spojenie:
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 2011694431
Poznámka: Priezvisko a Meno (registrovanej osoby)
ABSTRAKTY: Nahrávanie abstraktov prebieha v termíne do DD.MM.RRRR prostredníctvom online formulára: LINK
UBYTOVANIE: Ubytovanie si vybavujú účastníci individuálne mailom na adresu recepcie hotela: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (uveďte heslo: ATKONF2020). Recepciu hotela môžete kontaktovať aj v prípade, ak sa chcete ubytovať v inom zariadení v Bardejovských Kúpeľoch, na požiadanie Vám pomôžu s výberom.

STRAVA: V online registračnom formulári je potrebné zvoliť si obedy a večere (spolu do 55 €), občerstvenie počas prestávok sa nehradí.

ZAUJÍMAVOSTI:
  1. Sekcia drogových závislostí pripraví Okrúhly stôl na aktuálne témy v poskytovaní adiktologických služieb
  2. Sekcia drogových závislostí podporí prvého autora najlepšej pôvodnej práce (poster alebo prednášku) grantom, prednosť v oceňovaní budú mať autori v špecializačnej príprave a mladí psychiatri do 35 rokov, podľa potreby podporíme aj publikáciu v ADZ(PO)
ĎALŠIE INFORMÁCIE: www. psychiatry.sk, www.adzpo.sk

KONTAKTY:
Hlavný koordinátor: MUDr. Miroslav Grohol, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kongresové oddelenie: Emília Kurucová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Slovenská lekárska spoločnosť (kongresové oddelenie)
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Mobil: + 421 948 303 543
Tešíme sa na Vašu účasť!
za programový a organizačný výbor MUDr. Miroslav Grohol
predseda Sekcie drogových závislostí SPsS SLS