Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 56, Rok 2021, Číslo 3-4

Úvodník    Úvodník
Patarák, M.
s. 115 – 120
Jozefiaková, B. – Kaščáková, N. – Hašto, J. – Dušeková, I. – Šalingová, Z. – Plichtová, M. et al.
s. 121 – 141
Wolt, R. – Majtényiová, K. – Jurišová, E.
s. 143 – 162
Patarák, M. – Grohol, M.
s. 163 – 172
Závislí od zjednodušenia?    Listy editorovi
Višňovský, E.
s. 173 – 177
Fleischer, J. – Žucha, I.
s. 179 – 185