PODMIENKY POUŽÍVANIA

 

Prístupom na stránky časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) – ADZ(PO) – súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite, prosím, na vedomie, že Vám nie je dovolené používať stránku http://www.adzpo.sk.

Obsahy stránok ADZ(PO) sú chránené autorskými právami. Reprodukcia, rozširovanie alebo ukladanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe na iné než nekomerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Sekcie DZ SPS a Vydavateľstva Obzor je zakázané. ADZ(PO) Vám dáva súhlas k prehliadaniu stránok ADZ(PO) na Vašom počítači a k tlačeniu kópií z týchto stránok iba pre Vašu osobnú potrebu k nekomerčnému použitiu. Použitie zverejnených správ a dokumentov je dovolené vo verejnom styku, pokiaľ je uvedený prameň týchto informácií.

ADZ(PO) nepreberá zodpovednosť za žiadne prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, informácií tretích strán uvedených na webovej stránke, jej prípadnej nefunkčnosti alebo nesprávneho fungovania, nepovolenej zmeny údajov, ani za škody v dôsledku pôsobenia počítačového vírusu alebo iného škodlivého kódu.

Akýkoľvek obsah (texty, obrázky, tabuľky, schémy, grafy) jednotlivých čísel časopisu ADZ(PO) zverejňovaný na týchto webových stránkach slúži rýdzo informačným účelom a nemá nahradzovať konzultáciu lekára. Neslúži pre samodiagnostiku a nemá byť prípravou na ošetrenie bez lekárskeho dohľadu. Lekárske alebo iné rady alebo odporúčania sa na stránkach www.adzpo.sk neudeľujú.

ADZ(PO) si vyhradzuje právo meniť obsah webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.

ADZ(PO) nezhromažďuje prostredníctvom svojich internetových stránok osobné údaje a nevyužíva súbory cookies na prispôsobovanie obsahu stránok ani na cielenú reklamu.