ADZ(PO) - Redakčná rada

 

Vedúci redaktor: PhDr. Zuzana Kamendy, PhD.

 

Členovia redakčnej rady:

MUDr. Boris Bodnár, MBA (Košice)

MUDr. Miroslav Grohol (Bardejov)

PhDr. Zuzana Kamendy, PhD. (Bratislava)

Mgr. Adam Kurilla (Bratislava)

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. (Praha)

MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. (Banská Bystrica)

MUDr. Karel Nešpor, CSc. (Praha)

MUDr. Michal Patarák, PhD. (Banská Bystrica)

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH (Bratislava)

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (Brno)

doc. MUDr. Karol Turček, CSc. (Nitra)

MUDr. Michal Turček, PhD. (Bratislava)

MUDr. Eduard Višňovský (Nitra)

MUDr. Mária Vnenčáková (Poprad)

 

Predchádzajúci vedúci redaktori:

MUDr. M. Patarák, PhD. (2018 - 2022)

MUDr. M. Turček, PhD. (2013 - 2018)

prof. MUDr. V. Novotný, CSc. (2005 - 2012)

doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc. (1990 - 2004)

MUDr. T. Miššík, CSc. (1970 - 1990)

MUDr. M. Turček (1968 - 1970)

MUDr. I. Hronová (1965 - 1967)