ADZ(PO) - Redakčná rada

 

Vedúci redaktor: MUDr. Michal Patarák, PhD.

 

Členovia redakčnej rady:

MUDr. Miroslav Grohol (Bardejov)

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (Bratislava)

PhDr. Zuzana Kamendy, PhD. (Bratislava)

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. (Praha)

MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. (Banská Bystrica)

MUDr. Karel Nešpor, CSc. (Praha)

MUDr. Michal Patarák, PhD. (Banská Bystrica)

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH (Bratislava)

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (Brno)

doc. MUDr. Karol Turček, CSc. (Nitra)

MUDr. Michal Turček, PhD. (Bratislava)

MUDr. Eduard Višňovský (Nitra)

MUDr. Mária Vnenčáková (Poprad)

 

Predchádzajúci vedúci redaktori:

MUDr. M. Turček, PhD. (2013 - 2018)

prof. MUDr. V. Novotný, CSc. (2005 - 2012)

doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc. (1990 - 2004)

MUDr. T. Miššík, CSc. (1970 - 1990)

MUDr. M. Turček (1968 - 1970)

MUDr. I. Hronová (1965 - 1967)