LINKY

 

Vydavateľstvo Obzor

http://www.obzor.sk

 

Slovenská psychiatrická spoločnosť

http://www.psychiatry.sk

 

Ministerstvo zdravotníctva SR

http://www.health.gov.sk

 

Odbor koordinácie protidrogovej politiky MZ SR

http://www.infodrogy.sk